Nederlandse Korfbalscheidsrechters Vereniging

Voor : Arbitrage officials KNKV en Vereniging officials

Zoals eerder aangekondigd is een projectgroep NKSV 2.0 bezig met een herstart van de NKSV.

Alvorens deze projectgroep, bestaande uit inmiddels 15 personen, aan de gang gaat willen we graag alle (administratieve) zaken op orde hebben.

Ook willen we graag in gesprek met het KNKV -de eerste gesprekken hebben al plaatsgevonden- over de invulling van ons belangrijkste doel: Belangenbehartiging voor alle arbitrage officials.

Binnenkort krijgen alle leden en verenigingen die lid zijn van de NKSV een brief met als bijlage de bijgewerkte notitie met de mogelijke doelen.

Deze brief en bijlage kunt tevens hier lezen op de site van de NKSV.