Nederlandse Korfbalscheidsrechters Vereniging

Overdracht van bestuur NKSV naar a.i. bestuur NKSV 2.0

Op 25 februari 2019 heeft op het bondsbureau van het KNKV, de overdracht, van het voormalige naar het nieuwe ad interim-bestuur, plaatsgevonden.

De situatie en de financiële stukken over 2017 en 2018 zijn doorgenomen en gecontroleerd. Daarnaast is er gekeken naar de jaren vanaf 2012.

Na de overhandiging van het (financiële) archief en diverse andere zaken is het een en ander in een overdrachtsdocument vastgelegd.

Het ad interim-bestuur zal op de jaarvergadering, naar verwachting medio dit jaar, voorstellen het voormalige bestuur decharge te verlenen, waarmee de overdracht tevens formeel een feit is.

De komende tijd gaan we de op zoek naar- en met stakeholders om de genoemde speerpunten in de presentatie (zie onze site) verder uit te werken. Medio mei gaan we met het KNKV in gesprek over de belangen(behartiging) van alle arbitrage vrijwilligers (officials). We nemen de komende periode ook het proces van registratie van de leden onder de loep.

ATTENTIE

Medio 2018 zijn er contributienota’s verstuurd. Een belangrijk deel van de leden heeft de contributie van dat jaar nog niet overgemaakt. Vriendelijk verzoek dat alsnog te doen door overmaking van € 18,00 op bankrekening NL04 ABNA 0406 943 036 ten name van NKSV onder vermelding ”Contributie 2018”.

Daarnaast, mochten uw gegevens (met name Emailadres, telefoonnummer) gewijzigd zijn, graag even een bericht aan: leden.administrateur@nksv.org

Aan de hand van de uiteindelijk met jullie (de leden) af te stemmen doelstelling en uitvoering van de belangenvertegenwoordiging NKSV 2.0, komen we op de contributieheffing over 2019, tijdens de dit jaar verwachte jaarvergadering terug.