Nederlandse Korfbalscheidsrechters Vereniging

ALV & NKSV 2.0

Op zaterdag 12 januari heeft de algemene ledenvergadering van de NKSV plaatsgevonden.

Op de agenda stonden 2 belangrijke punten:

  1. Het aftreden van het interim-bestuur conform de afspraken die in de laatste NKSV-vergadering zijn gemaakt;
  2. Het scenario voor de toekomst.

Het bestuur heeft het afgelopen jaar actief gezocht naar (bestuurs)opvolgers, uiteindelijk is dat niet gelukt. Na overleg met het interim-bestuur is besloten dat zij aftreedt en ruimte maakt voor een nieuw initiatief o.l.v. Bert Weeren. De heren Benedictus Benedictus, Herman Scholten, Chris Rötscheid en Robert van Gorkum worden bedankt voor hun niet aflatende inzet voor de NKSV.De formele overdacht van het penningmeesterschap en het verlenen van decharge zal z.s.m. plaatsvinden. Na dit formele deel werd een presentatie gehouden met als titel:

N K S V 2.0

De presentatie is tot stand gekomen aan de hand van de eerste notitie die met zo’n 15 geïnteresseerden al eerder is gedeeld. Die notitie en de reacties erop hebben geleid tot deze presentatie. Er wordt o.a. ingegaan op wie zijn de arbitraire vrijwilligers en wat zijn of haar rechten en plichten?

Aan de hand van de “oude” statuten is aansluiting gezocht naar NKSV 2.0 en wat de verschillende actie/aandachtspunten zouden kunnen zijn.

De PowerPointpresentatie is onderaan dit bericht toegevoegd.

De komende maanden gaan we deze notitie verder uitwerken en per doelgroep op zoek naar geïnteresseerden die een item onder hun hoede willen nemen. We willen uitgaan van een minimaal aantal bestuursleden en samen met de NKSV-leden op zoek naar ACTIE. Mocht u na het lezen van dit bericht al enthousiast geworden zijn en nu al mee willen denken, schrijven en pas veel later eventueel mee willen doen in het belang van onze arbitrage vrijwilligers? Neem dan even contact op met: Bert Weeren 0485-800893 / 0653526079, bert.weeren@nksv.org

Klik hieronder om de volledige presentatie van NKSV 2.0 te bekijken!