Nederlandse Korfbalscheidsrechters Vereniging

Uitnodiging ALV NKSV 2018

Op zaterdag 28 april 2018 om 10.30 uur vindt in de accommodatie van SKF te Veenendaal een  Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Korfbalscheidsrechters Vereniging plaats. Middels dit schrijven nodigen wij u van harte uit deze bij te wonen. Wij verzoeken eenieder lid dat deze ALV bij wil wonen zich vooraf aan te melden bij Robert van Gorkum, fungerend secretaris, per email robertvangorkum@kpnplanet.nl. Dit in verband met de organisatie en catering.

Deze ALV kent een bijzonder karakter, daar de laatste ALV plaatsvond in 2016. Verslagen zullen dus betrekking hebben op de verenigingsjaren 2016 en 2017. Voorts zal uitgebreid stil worden gestaan bij de toekomst van onze vereniging. Daarover kunt u meer lezen in “De Scheidsrechter” van maart 2018, die binnen een paar dagen zal verschijnen.

Met sportieve groet,

Bestuur ai NKSV

Benedictus Benedictus
Robert van Gorkum
Chris Rötscheid
Herman Scholten

Bekijk hier in de bijlage de Uitnodiging-en-Agenda-NKSV