Nederlandse Korfbalscheidsrechters Vereniging

Oproep naar aanleiding van de laatste algemene ledenvergadering

Tijdens de jaarvergadering van 28 mei 2016 in Wageningen hebben onze bestuursleden Chris Rötscheid en Herman Scholten afscheid genomen na vele jaren trouwe dienst. Herman heeft ruim 20 jaar en Chris heeft meer dan 25 jaar in het bestuur zitting gehad. Beide mannen waren zo vele jaren het gezicht van de NKSV en hiervoor willen we hen nogmaals bedanken voor wat zij hebben gedaan voor onze vereniging.

Chris en Herman werden voor hun vele werkzaamheden benoemd tot erelid van de vereniging. Daarnaast werd tijdens deze vergadering ons oudste bestuurslid Kees Schouten benoemd tot lid van verdienste van het NKSV.

Op dit moment zitten we met een incompleet bestuur. Nadat wij enkele leden benaderd hebben voor een bestuursfunctie is er tot nog toe niemand opgestaan. Indien iemand interesse heeft om het bestuur van de NKSV te komen versterken, of om inlichtingen omtrent het bestuur en de bestuursfuncties dan wel het functioneren van de NKSV, kan hij of zij zich wenden tot onze penningmeester Bert Wiggerink. Tot het moment dat het bestuur weer op sterkte is zal hij tijdelijk het aanspreekpunt zijn voor de verenigingszaken.

Herman en Chris: nogmaals hartelijk dank!

Bert Wiggerink.
Tel.: 06 22983582
Emailadres: office@wiggerink.net