Nederlandse Korfbalscheidsrechters Vereniging

Antwoorden Quiz April 2016

De antwoorden van de quiz van april 2016 zijn hieronder te vinden :

1. Een verdediger gooit de bal naar een aanvaller die achter de korf 
staat. De bal raakt de korf. Wat doet de scheidsrechter?
A. Hij fluit en geeft een spelhervatting bij de paal in het andere vak 
van de werper aan de verdediging.
B. Hij fluit en geeft een spelhervatting bij de paal in het andere vak 
van de werper aan de aanval.
C. Hij fluit niet en laat doorspelen.
D. Hij fluit en geeft een spelhervatting aan de aanvallende partij in 
het vak waar de werpende verdediger staat.

2. Wat geldt niet voor een wedstrijdbal?
A. Moet voorzien zijn met de aanduiding “IKF Approved”.
B. Is eenkleurig.
C. Is tweekleurig.
D. Heeft een goedgekeurd patroon bij twee kleuren.

3. Bij het nemen van een vrije worp staan na de voorbereidingstijd 2 aanvallers te dicht bij elkaar en één verdediger binnen de afstand. Wat doet de scheidsrechter?
A. Omdat het spelers van beide partijen betreft doet de scheidsrechter niets en laat hij de vrije worp gewoon nemen.
B. De scheidsrechter bestraft de aanvallende ploeg en geeft een spelhervatting aan de verdediging.
C. De scheidsrechter bestraft de verdedigende speler en geeft een nieuwe vrije bal aan de aanval.
D. De scheidsrechter fluit af en zegt tegen de betreffende spelers dat ze (onderlinge)afstand in moeten nemen.

4. In welk van de hieronder genoemde gevallen toont de scheidsrechter de rode kaart?
A. Bij wangedrag van grove aard.
B. Wanneer een speler bewust de strafworp naast schiet.
C. Bij commentaar op zijn leiding.
D. Wanneer een speler uit frustratie vloekt.